0Gjendja e ndërmarrjeve kryesore prodhuese të kompleksit ushtarako-industrial të Siberisë nuk i përgjigjet kërkesave aktuale të sigurisë së vendit, deklaroi Sekretari i Këshillit të Sigurimit Kombëtar të Rusisë Nikollai Patrushev. Pjesa e pajisjeve të vjetëruara industriale në ndërmarrjet e kompleksit të mbrojtjes të Siberisë është rreth 60%.