Universiteti hebraik në Izrael për herë të parë do të hedhë në rrjetin Internet dokumentet arkivore të Albert Ajnshtajnit (Einstein) me qëllim që t’i japë mundësi publikut për të krijuar një përfytyrim më të plotë mbi personalitetin e shkencëtarit me famë botërore.

0Sipas informacionit në dispozicion, do të dalin në dritë si korrespondenca personale e Ajnshtajnit (Einstein), ashtu dhe shënimet e tij kërkimore. Albert Ajnshtajni i ka lënë trashëgim Universiteti hebraik në Izrael të gjitha letrat e dorëshkrimet e veta, si dhe të drejtën për shfrytëzimin komercial të imazhit dhe emrit të tij. Zbulimi i arkivit unikal dixhital të Universiteti hebraik në Izrael i dedikohet 133 vjetorit të Albert Ajnshtajni, i cili kremtohet këto ditë në Izrael.