Pjesëmarrësit e grupin ndërkombëtar të hakerëve “Anonymous” rishkruan tekstin e Kushtetutës së Hungarisë në site e Gjykatës së Lartë të Hungarisë.

Siç njoftoi sot portali i media-grupit lokal All Hungary, “Anonymous” shtuan disa pika në Kushtetutë, sipas të cilave punonjësit e sferës së IT mund të dalin në pension që në moshën 32 vjeç, ndërkohë që pensioni i tyre duhet të jetë të paktën 150% më i lartë se paga e tyre. Përveç kësaj, hakerët dhe anëtarët konvencionalë të Internet-komunitetit duhet të luftojnë kundër kërcënimeve të brendshme dhe të jashtme të shtetit.

0Aktualisht performansa e faqes është restauruar, kurse ndryshimet e bëra në tekstin e ligjit kryesor të vendit janë eliminuar.