Pjesëmarrja në zgjedhjet presidenciale në orën 18:00 - të dhënat e saktësuara

Të dhënat mbi ecurinë e votimit dhe pjesëmarrjen e zgjedhësve nga 00:00 sipas orës së Moskës në regjim kohe reale (on line) mund t’i ndiqni në site e Radiokompanisë “Zëri i Rusisë”.

http://albanian.ruvr.ru/elections2012_map/

Në qytetin Nizhni Novgorod një burrë, i cili erdhi për të votuar në qendrën e votimit, tentoi të marrë me vete fletëvotimin. Veprimin e vet ai e motivoi me faktin, se desh ta ruante këtë dokument si kujtim të zgjedhjeve presidenciale për nipërit e tij.

 Anëtarët e komisionit zgjedhor territorial mezi arritën ta bindin votuesin 69-vjeçar që të mos e bëjë këtë, duke i shpjeguar atij se nxjerrja e fletëvotimit nga qendra e votimit përbën shkelje të legjislacionit zgjedhor.

Rezultatet preliminare të votimit në site e Radiokompanisë “Zëri i Rusisë” në regjim on line do të fillojnë që nga 21:00 sipas orës së Moskës.