Të dhënat mbi ecurinë e votimit dhe pjesëmarrjen e zgjedhësve nga 00:00 sipas orës së Moskës në regjim kohe reale (on line) mund t’i ndiqni në site e Radiokompanisë “Zëri i Rusisë”.

http://albanian.ruvr.ru/elections2012_map/

Në Ingusheti 2 orë para mbylljes së qendrave të votimit në zgjedhjet presidenciale kanë votuar 75.5% e zgjedhësve. Kryetari i Republikës së Ingushetisë Junus-Bek Evkurov tha se një pjesëmarrje kaq e madhe e votuesve dëshmon për përgjegjësinë e lartë qytetare të qytetarëve të republikës.

 

Rezultatet preliminare të votimit në site e Radiokompanisë “Zëri i Rusisë” në regjim on line do të fillojnë që nga 21:00 sipas orës së Moskës.