Të dhënat mbi ecurinë e votimit dhe pjesëmarrjen e zgjedhësve nga 00:00 sipas orës së Moskës në regjim kohe reale (on line) mund t’i ndiqni në site e Radiokompanisë “Zëri i Rusisë”

Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet presidenciale në Rusi më 15:00 sipas GTM ka qenë 47.6%, njoftuan në Qendrën e Informacionit të KQZ-së të Federatës Ruse.

Rezultatet preliminare të votimit në site e Radiokompanisë “Zëri i Rusisë” në regjim on line do të fillojnë që nga 21:00 sipas orës së Moskës.