0“Ne shpresojmë shumë se kriza siriane do të mund të gjejë zgjidhje nëpërmjet dialogut. Megjithatë, nëse përpjekjet e bashkësisë ndërkombëtare nuk do të çojnë në ndalimin e gjakderdhjes, atëhere rrugëzgjidhja e vetme, që shoh unë, është armatosja e opozitës”, - deklaroi Sekretari i Përgjithshëm i Lidhjes së Shteteve Arabe Nabil al-Arabi.