0Të gjitha kundërmasat e bëra publike nga Rusia ndaj sistemit amerikano-evropian të mbrojtjes antiraket do të zbatohen në jetë, në qoftë se Moskës nuk do t’i propozojnë një skemë të përbashkët pune ose nuk do të refuzohen planet për ndërtimin e mbrojtjes antiraket në Evropë. Me një deklaratë të tillë doli sot Presidenti Dimitri Medvediev.