Rrjedhja e kapitalit neto nga Rusia në janar të vitit në vazhdim përbëri rreth 17 miliardë $, deklaroi Zëvendësministri i Zhvillimit Ekonomik Andrei Klepaç.

0“Nëse do të bazohemi në korrelacionin e ndryshimeve të rezervave dhe bilancit të operacioneve korrente, atëhere ndoshta (rrjedhja ka qenë) rreth 17 miliardë $, - tha Andrei Klepaç. - Unë e kam të vështirë të bëj parashikime në lidhje me rrjedhjen e kapitalit për muajin shkurt apo mars, por ne nisemi në logjikën e parashikimeve tona nga ajo, se do të ketë megjithatë fluks kapitali në vend”, - deklaroi Andrei Klepaç në përgjigje të kërkesës adresuar atij për të komentuar parashikimin e Nënkryetarit të Banka e Rusisë Aleksei Ulukajev se në shkurt rrjedhja e kapitalit nga vendi mund të zëvendësohet me hyrjen e tij.