Hakerët nga grupi Ananymous thyen kodin e faqes së degës rajonale të Partisë “Rusia e Bashkuar”. Në momentet aktuale web site i saj nuk është në dispozicion. “Mendojmë se ky site nuk do të jetë në gjendje të funksionojë më pas kësaj në mënyrë normale”, - shkruan hakerët në Twitter.

0Më parë, po gjatë kësaj jave, hakerët nga grupi Anonymous thyen kodin e faqes degës së rajonit Kalluga të Partisë “Rusia e Bashkuar”, e cila aktualisht është shkyçur nga rrjeti.