0Rusia. Zgjedhjet presidenciale 2012 Online. Pjesëmarrja e votuesve, numërimi i votave, gjendja shpirtërore e kandidatëve, të dhënat e exit poll-eve në regjim kohe reale në faqen tonë më 4 dhe 5 mars. Lajmet, njoftimet, parashikimet, opinionet e ekspertëve, sondazhet, komentet, hartat interaktive dhe transmetimet e drejtpërdrejta të korrespondentëve tanë - të gjitha këto ju do të mund t’i gjeni në faqen tonë të Internetit. Ndiqni ecurinë e zgjedhjeve kryesore të vendit së bashku me “Zërin e Rusisë”!