Edhe një vështrim i përciptë mbi historinë e konflikteve ushtarake të fundit të shekullit të kaluar, tregon se për to është karakteristike përdorimi, në një masë a tjetër, i teknikës së ndryshme të blinduar të tankeve, që nga modelet më të rinj e deri te rrallësira të tilla,të cilat ndodhen në përbërje të armëve, qysh prej 50 vjetësh.

Kështu ishte më 1991, gjatë operacionit “Stuhia e shkretëtirës”, ku u ndeshën “dinosaurët”sovjetikë T-55  dhe “Abramsët”, që ende u vinte era bojë e freskët nga uzina; kështu ishte edhe në Jugosllavi, ku mund të hasje madje dhe T-34-85, të prodhuar në kohët e Luftës së Dytë Botërore. Luftërat lokale, të cilat (këtu qëndron puna) po shpërthejnë anë e kënd botës, tregojnë se kemi një tendencë për konflikte ushtarake edhe në këtë fillim shekulli. Përsëri, si fuqi goditëse kryesore e forcave të këmbësorisë, si për njërën palë ashtu edhe për tjetrën, shfaqet T-55 që s’njeh vjetërsi.

Ku qëndron shkaku i kësaj jetëgjatësie vërtet unikale? Para së gjithash, ky shkak mishërohet në potencialin luftarak dhe në kapacitetin përdorues të këtij tanku, cilësi këto që ia mveshën atij gjatë krijimit, ai kolektiv konstruktorësh të talentuar. Treguesit kryesorë më me epërsi të kësaj arme, në krahasim me konkurentet  perëndimore,  janë karakteristikat e saj të shfrytëzimit, të tilla si garancia dhe lehtësia në remont. Në konstruksionin e T-55, ishin, pikërisht, vënia në shfrytëzim i një mekanizmi të sigurisë së lartë me motor diezel me ftohje dhe pajisja e tij me armë të fuqishme, ato që kushtëzuan përdorimin e këtij tanku në shumë qoshe të planetit. Nuk ka kaluar shumë kohë, që kur modifikime të ndryshme të T-55 gjendeshin në përbërje të ushtrive të më shumë se 60 vendeve të botës, ndërsa prodhimi i tyre në tërësi, duke llogaritur edhe ato vende që i prodhojnë ato me liҫencë, përfshirë modifikimin kinez (T-59), ka shkuar deri në 100.000 njësi. Në gjithë historinë e ndërtimit të tankeve, nuk gjëndet ndonjë shembull tjetër i prodhimit të të njëjtit tip tanku në sasi të tilla.

Përveҫ BS-së, prodhimi i tankeve T-55 është kryer me liҫencë në Republikën Socialiste të Çekosllovakisë dhe në Republikën Popullore të Polonisë.Në këto vende, sikurse në Irak, Izrael, Egjipt, Rumani dhe Finlandë është kryer  një modernizim i thellë i tyre, duke sjellë forcimin e fuqisë së zjarrit, të aftësisë mbrojtëse dhe të lëvizshmërisë së këtij tanku. Duke patur parasysh, se T-55 gjendet, akoma edhe sot, në përbërje të forcave të armatosura të shumë vendeve, me një sasi prej disa dhjetra mijëra syresh, ky tank po modernizohet në mënyrë të  vazhdueshme. Kjo punë lejon që me shpenzime të pakta të rritet efektiviteti luftarak i tankut veteran deri në nivelin e tankeve të rinj, sipas të gjitha parametrave bazë: fuqia e zjarrit, aftësia mbrojtëse, lëvizshmëria. I pandryshueshëm mbetet vetëm një parametër i këtij mekanizmi vërtet unikal: garancia shumë e lartë e tij.