Taksa doganore për eksportet e naftës nga Rusia që nga 1 shkurti i vitit 2012 do të ulet me 3.8 $ në krahasim me normën e janarit (nga 397.5 $ për ton deri në 393.7 $).

0Taksa favorizuese për eksportet e naftës për një numër vendburimesh të Siberisë Lindore dhe Kaspikut të Veriut nga 1 shkurti do të reduktohet me 2.9 $ (nga 194.1 $ për tonë në janar deri në 191.2 $). Norma uniforme e detyrimeve (taksave) të eksportit të produkteve të naftës në muajin shkurt do të përbëjë 259.8 $ kundrejt 262.3 $ në janar. Është rritur tatimi i eksportit të benzinës nga 354.3 $ kundrejt 357.7 $ në muajin janar.