Buxheti ushtarak i Ukrainës në vitin 2012 do të përbëjë 16.4 miliardë hryvnia (rreth 2 miliardë $) ose 1.1% të BPP së vendit. Në krahasim me vitin 2011 financimi i Ministrisë së Mbrojtjes është rritur pothuajse me 30%.

0Gjatë këtyre viteve të fundit Ukraina ka shpenzuar për financimin e ushtrisë  dhe kompleksit ushtarako-industrial mesatarisht 0.8% të GDP-së në vit. Sa për krahasim, në vendet e tjera të Evropës Lindore ky tregues përbën, si të paktën, 1.3% të PBB-së.