Sipas vlerësimit të hartuar nga Organizata joqeveritare amerikane “Heritage Foundation”, në treshen e vendeve të botës me sistem më të lirë ekonomik hynë Hong Kongu, Singapori dhe Australia.

Në të ashtuquajturin indeks të lirisë ekonomike janë përfshirë 184 shtete, të cilat u vlerësuar sipas 10 kritereve: efektivitetit të kuadrit ligjor për zhvillimin e biznesit, të drejtave pronësore të sipërmarrësve, transparencës së sistemit të taksave, shkallës së hapjes së tregut.

0Pas Australisë renditet Zelanda e Re (në vendin e 4). SHBA u pozicionuan vetëm në vendin e 10-të. Ndërsa Rusia në këtë rejting zuri vendin e 144.