Pjesa më e madhe e parkut të transportuesve të blinduar të Trupave të brendshme të MPB të Rusisë do të zëvendësohet me automjete speciale të blinduara të modelit SPM-3 “Medved” (“Ariu”). Tani për tani nuk dihet numri i saktë i makinave që do të blihen për Trupat e brendshme.

0Ripajisja me makina të reja do të lejojë që të zgjidhen më operativisht detyrat e shtruara dhe të minimizohet qëndrimi negativ i popullsisë ndaj dukjes së automjeteve ushtarake në rrugët e qytetit.