0Në Mesazhin e vet të përvitshëm drejtuar Asamblesë Federale Presidenti Dimitri Medvediev propozon vendosjen e kontrollit ndaj shpenzimeve të zyrtarëve, gjatë blerjes nga ana e tyre të pasurive të patundshme, mjeteve të transportit dhe letrave me vlerë, si dhe zgjerimin e rrethit të zyrtarëve që duhet të përfshihen nga ky kontroll.