Presidenti i Rusisë Dimitri Medvediev doli me Mesazhin e përvitshëm drejtuar Asamblesë Federale (Dumës Shtetërore dhe Këshillit të Federatës). Ky është Mesazhi i katërt i Dimitri Medvedievit si President i Federatës Ruse.

0Në Mesazhin drejtuar Asamblesë Federale i bëhet vlerësimi i përgjithshëm situatës në vend, nxirren përfundimet e vitit dhe propozohen një sërë iniciativash konkrete për përsosjen e mëtejshme të sistemit politik të Rusisë.