Kompania ruse e naftës “Lukoil” ndërtoi në rrethinat e qytetit bullgar Burgas centralin diellor fotovoltaik. Sot ai u vu në shfrytëzim eksperimental.

0Vëllimi i emisioneve ndotëse dhe emetimeve të gazeve me efekt serre nga aktiviteti i centralit diellor fotovoltaik është 1.6 mijë ton më pak në vit se nga termocentrali me të njëjtin kapacitet.