Rusia vazhdon të ruajë normën e kreditit të vet sovran në nivelin BBB, pavarësisht nga rrjedhja e kapitalit nga vendi që u evidentua gjatë këtij tremujori. Për këtë flitet në njoftimin e Agjencisë Ndërkombëtare të Vlerësimit Fitch. Në të vihet në dukje se nga janari e deri në nëntor të këtij viti rrjedhja e kapitalit nga ekonomia ruse arriti në 74 milionë $, shifër kjo që është pothuajse dy herë më e vogël se treguesi i vitit 2008, kur u regjistrua kulmi i krizës ekonomike globale.

0Analistët e Fitch vënë në dukje se Rusia, e cila ka një saldo të madhe pozitive të tregtisë së jashtme, aktualisht është eksportuese kapitali. Sipas rezultateve vjetore tejkalimi i eksporteve kundrejt importeve në ekonominë kombëtare arrin në 4.5% të GDP-së.