Stacioni ndërplanetar rus “Phobos-Grunt” do të bjerë në Tokë nga 6-19 janar. Deri në Tokë do të arrijnë 20-30 fragmente të tij nga materiale zjarrduruese, masa totale e të cilave do të jetë jo më shumë se 200 kilogramë. Karburanti toksik do të digjet plotësisht në lartësinë rreth 100 kilometra nga Toka, thuhet në njoftimin e Agjencisë Federale Kozmike të Rusisë “Roskozmos”.

0Vendi dhe koha e rënies së fragmenteve të stacionot ndërplanetar mund të parashikohet jo më shpejt se disa ditë para rënies.