18 vjet më parë, në vitin 1993, më 12 dhjetor u miratua Ligji themelor i vendit, i cili përcaktoi bazat e rendit publik, të drejtave dhe lirive të qytetarëve të vendit, kompetencat dhe funksionet e organeve të pushtetit.

Gjatë 18 viteve të fundit Kushtetuta e Rusisë vetëm një herë i është nënshtruar ndryshimeve. 3 vjet më parë mandati i Presidentit të Rusisë dhe Dumës Shtetërore u rritën përkatësisht nga 4-6 vjet dhe 5 vjet.

0Megjithëse që nga viti 2005 Dita e Kushtetutës nuk kremtohet si festë shtetërore, sipas të dhënave të siciologëve, si të paktën 2/3 e rusëve e kujtojnë këtë datë.