0Përbërja numerike e grupimit orbital të sistemit GLONASS siguron sinjalin e vazhdueshëm të navigacionit në shkallë globale. Aktualisht në përbërjen e sistemit GLONASS hyjnë 31 satelitë kozmikë. 24 prej tyre përdoren sipas qëllimit të tyre primar, 3 të tjerë janë në etapën e vënies në shfrytëzim, 2 satelitë përdoren për mirëmbajtje, 1 ndodhet në etapën e testimit, kurse 1 mbahet rezervë. Për sigurimin e vazhdimësisë së sinjalit pa ndërprerje në gjithë territorin e Rusisë janë të nevojshëm, si minimum, 18 satelitë operativë, ndërsa në shkallë globale - 24 satelitë.