Shkencëtarët llogaritën me ndihmën e modelimit matematik se sa mund të vlerësohet kostoja e ujit të Baikalit - liqenit më të thellë me ujë të ëmbël në planet. Vlera e tij është përcaktuar me shumën 175.000.000.000.000 euro. Për bazë u morr gjatë kësaj llogaritjeje çmimi mesatar i një shishe uji të pijshëm.  

0Ideja për të llogaritur koston e liqenit Baikal i përket Shoqërisë Gjeografike Ruse.