Sipas rezultateve të hulumtimeve të kompanisë Knight Frank, të bazuara në përfundimet e tremujorit të tretë të vitit 2011, Rusia u rendit në vendin e dytë në botë përkatësisht ritmeve të rënies së çmimeve të banesave. Për një vit (që nga tremujori i tretë i vitit 2010) çmimet e apartamenteve në Rusi ranë mesatarisht 10,7%. Në të njëjtën kohë, që nga tremujori i parë i vitit në vazhdim çmimet e shtëpive në Rusi u rritën me 3,3%.

0Më shumë se kudo për 1 vit çmimet e banesave ranë në Irlandë - me 14,3%.