Sipas të dhënave të orës 00:00 të datës 5 dhjetor të vitit 2011 Kreu i KQZ-së Vladimir Çurov shpalli rezultatet e mëposhtme sipas renditjes së partive në fletën e votimit:

Partia “Rusia e Drejtë” 13,6%

Partia Liberal Demokratike e Rusisë (LDPR) 12,65%

Partia “Patriotët e Rusisë” 00,96%

Partia Komuniste e Federatës Ruse (KPRF) 19,82%

Partia “Jablloko” (“Yabloko) 02,58%

Partia “Rusia e Bashkuar” 48,91%

Partia “Kauza e Drejtë” 00,54%