Këshilli i Federatës shpalli të premten datën e zgjedhjeve të ardhshme presidenciale - ato do të mbahen më 4 mars të vitit 2012.

Vendimi i Këshillit të Federatës për caktimin e datës së zgjedhjeve presidenciale në Rusi do të hyjë në fuqi pas publikimit të tij në botimet “Gazeta Ruse” («Русская газета») ose “Gazeta Parlamentare” («Парламентская газета»).  Kjo duhet të ndodhë jo më vonë se pesë ditë pas marrjes së vendimit mbi përcaktimin e datës së zgjedhjeve.

0Që nga momenti i publikimit të vendimit starton fushata elektorale.