Që nga 1 korriku i vitit 2011 vëllimi i borxhit kombëtar të Federatës Ruse arriti në 4.6 trilionë rubla (164 miliardë $), duke përfshirë borxhin e brendshëm shtetëror prej 127.2 miliardë $, borxhin e jashtëm publik në 36,8 miliardë $.

0Sipas drejtimeve kryesore të politikës së borxhit shtetëror, vëllimi i borxhit publik do të vijë duke u rritur çdo vit dhe do të arrijë në fund të vitit 2014 nivelin 430 miliardë $ ose 17% të PBB-së. Gjatë kësaj vëllimi i detyrimeve të jashtme të shtetit do të rritet gati 2 herë, ndërsa i atyre të brendshme pothuajse në 2.8 herë.