Qeveria e Rusisë u përcaktua me listën përfundimtare të kompanive shtetërore që do të nxirren në shitje deri në vitin 2017.

0Shteti do të dalë plotësisht nga kapitali i “Rosneft”, Bankës VTB, “RusHidro” dhe kompanive të tjera. Aktualisht në të gjitha këto kompani shtetit i përket paketa kontrolluese e aksioneve. Gjithsej në listën e sipërpërmendur hyjnë 14 kompani shtetërore, edhe katër të tjera do të privatizohen pjesërisht.