Në Institutin e Bashkuar të Studimeve Bërthamore në qytetit Dubna në periferi të Moskës filloi nga puna impulce reaktori që nuk ka analog në botë. Ai gjeneron impulset 5 herë në sekondë. Shkencëtarët nga më tepër se 30 vende, të cilët marrin pjesë në punën e këtij Instituti, do të mund të zhvillojnë në reaktorin e ri më shumë se 200 eksperimente në vit. Fjalë bëhet, në veçanti, mbi studimin e vetive të materialeve në kushte ekstremale dhe proceseve që ndodhin në koren e Tokës, përfshirë këtu edhe lindjen e tërmeteve.

0Reaktori që u lançua në Dubna është përfshirë në Programin Evropian të zhvillimit të neutronografisë.