Shërbimi Federal i Tarifave i Rusisë miratoi rritjen e tarifave të transportimit të naftës nëpërmjet tubacioneve të “Transneft” nga data 1 shtator me 2,85%, ndërsa që nga 1 nëntori edhe me 5% të tjera.

0Vitin e kaluar Shërbimi Federal i Tarifave i Rusisë i lejoi “Transneft” të rrisë tarifat me 9,9%. Gjatë kësaj, në logjikën e veprimeve të veta Shërbimi u udhëhoq nga fakti se kjo tarifë do të veprojë deri në fund të vitit 2011 mbi bazë të treguesve financiarë dhe planit të kompanisë.