Në periudhën e verës shumica dërrmuese e rusëve (81%) kohë pas kohe blejnë akullore. Për këtë dëshmon sondazhi i zhvilluar në gusht nga organizata ROMIR. Midis të anketuarve grupin më të madh e përbëjnë ata që hanë akullore 1-2 herë në javë. Në krahasim me vitin e kaluar numri i tyre u rrit me 7%.

0Në vendin e dytë (17%) renditen njerëzit që kufizohen me një ose dy akullore në muaj. Rreth 20% e respondentëve nuk e preferojnë fare atë. Dhe së fundi, 14% e të të anketuarve hanë akullore çdo ditë ose pothuajse çdo ditë. Në krahsim me të dhënat e vitit 2010 ky tregues është dyfishuar.