Në zonën periferike të Moskës një firme që merrej me punime xhenierike iu konfiskuan 673 kg eksploziv.

0Policët zbuluan firmën që merrej me prodhimin e bimetalit me anë të metodës “saldim me shpërthim”. Doli se kjo ndërmarrje përdor lëndën eksplozive të quajtur igdanit pa patur licencë për këtë. Përveç eksplozivit firmës në fjalë iu konfiskuan 4 detonatorë dhe një mekanizëm me ndihmën e të cilit realizohen shpërthimet.