Qeveria e Venezuelës kërkoi kthimin në vend të 99 ton ar që janë depozituar në llogaritë e saj në Bankën e Anglisë.

0Ekspertët venë në dukje, se kërkesa e Venezuelës për kthimin e arit mund të shkaktojë trazira në tregun global të arit, meqenëse një pjesë e mirë e metalit të çmuar i është vënë nga bankat qendrore në dispozicion të përkohshëm fondeve të investimeve me qëllim të marrjes së fitimit shtesë. Nga nga e vet fondet lëshojnë kontrata “ari”, të cilat, sipas mendimit të ekspertëve, nuk mund të kthehen menjëherë në ar fizik.