Specialistët dhe vizitorët e Sallonit Ndërkombëtar të Aviacionit “MAKS-2011” do të kenë mundësi të shikojnë 4 aeroplanë të lehtë “Sigma-klasik”, të cilët që nga viti 2009 prodhohen prej kompanisë “ViraZH” («ВираЖ») në uzinën “Litmashpribor” në qytetin Usman të rajonit Lipetsk të Federatës Ruse.

0Në një radhë me aeroplanët e lehtë dy-vendësh shumëfunksionalë “Sigma-klasik” kompania planifikon të organizojë prodhimin në seri edhe të dy aeroplanëve të aviacionit të vogël.