Vëllimi i rezervave ndërkombëtare të Federatës Ruse u rrit në vitin 2011 me 58,3 miliardë dhe arriti në fillim të gushtit shumën 537,7 miliardë $ - treguesin maksimal që nga tetori i vitit 2008. Kostoja e vëllimit të rezervave të monedhave të arit në përbërjen e rezervave ndërkombëtare arriti në 43,6 miliardë $.

0Maksimumi historik i rezervave valutore dhe arit të Federatës Ruse u regjistrua më 8 gusht të vitit 2008 - 598,1 miliardë $. Kurse minimum historik mund të konsiderohet treguesi 10,7 miliardë $, i cili u fiksua më 2 prill të vitit 1999.