Ushqimi i vërtetë kozmik, i cili hyn në racionin ushqimor të ekuipazheve të SKN, për herë të parë do të paraqitet në Sallonin Ndërkombëtar të Aviacionit “MAKS-2011”, i cili do të zhvillohet nga 16-21 gusht në qytetin periferik të Moskës - Zhukovsk. Përveç kësaj, në këtë Sallon do të organizohet edhe degustimi i produkteve që hyjnë në ushqimin e kozmonautëve. Vizitorët do të kenë mundësi të blejnë gjithashtu ato komponente të ushqimit kozmik që do tu vijnë për mide.

0Për ushqimin e kozmonautëve janë përpunuar rreth 300 asortimente produktesh, të konservuara me anë të sterizimit me ngrohje si dhe tharje të sublimuar.