Sberbank i Rusisë dhe “Deutsche bank” do ti japin një hua të përbashkët prej 2 miliardë $ një prej ndërmarrjeve kryesore në Bjellorusi - “Belaruskalij”, njoftoi Kreu i Sberbank Herman Gref.

0Si garanci të kësaj huaje Bjellorusia paraqiti në formë dorëzanie 35% të aksioneve të ndërmarrjes në fjalë, produktet e së cilës pothuajse shkojnë plotësisht për eksport. “Belaruskalij” renditet ndër prodhuesit më të mëdhenj botërorë të plehrave kimike (të potasit). Ajo prodhon çdo 6 ton të plehrave kimike në botë.