Rrjeti rushttp://vkontakte.ru u ofroi përdoruesve mundësinë për të dërguar mesazhe personale në postë tjetër e-mail.

Për këtë është e nevojshme që në vend të emrit të personit që i adresohet mesazhi të shkruani adresën e duhur elektronike.

0Pas transferimit të rrjetit social në domain-in ndërkombëtar

0http://vk.com

0 përdoruesit do të kenë mundësi jo vetëm të dërgojnë mesazhe në e-mail, por edhe të marrin mesazhe.