Policëve rusë u janë ngritur pagat dhe pensionet. Që këtej e tutje oficeri i policisë (leitenant) që sapo fillon shërbimin do të marrë 45 mijë rubla (1100 euro) në muaj, pothuajse 2 herë më shumë se tani. Janë rritur edhe pagesat suplementare për vitet e punës (shërbimit).

0Pensionet e bashkëpunëtorëve të policisë do të korrespondojnë tani me gjysmën e të ardhurave mujore të një oficeri policie.