Biblioteka presidenciale që mban emrin e Yeltsin-it po zhvillon mes fotografëve dhe gazetarëve foto-konkursin Foreign View (http://www.prlib.ru/Pages/photocontest.aspx). Në këtë konkurs pranohen fotografitë e bëra nga rusët jashtë shtetit dhe fotografitë e bëra në Rusi nga të huajt.

Foreign View është një projekt i destinuar për të fiksuar (kapur) shumëllojshmërinë e ndikimit të shtetit në jetën shoqërore, politike dhe kulturore të qytetarëve të vendeve të ndryshme.