Në Omsk (Siberi Perëndimore) u hap Ekspozita Ndërkombëtare e pajisjeve të teknologjive të larta dhe armëve. Prodhimet e veta i kanë paraqitur në të më tepër se 120 kompani ruse dhe të huaja.

0Në ekspozitë, përveç teknikës, janë demonstruar edhe produkte dhe përpunime të destinacionit të dyfishtë si dhe prodhime inovative të përdorimit civil. Këtë vit në ekspozitë një vemendje e rritur i është kushtuar tematikës së aviacionit dhe asaj kozmike, mjeteve të komunikimit dhe radioelektronikës.