Asambleja Parlamentare e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë do të shqyrtojë projekt-rezolutën kundër trafikimit të organeve njerëzore të paraqitur nga Serbia. Ajo parashikon hetimin urgjent të krimeve të tilla të kryera në Kosovë dhe ndjekjen penale të personave të përfshirë në to.

0Një kumbim të gjerë ndërkombëtar ky problem mori pas publikimit në dhjetor të vitit 2010 të raportit të Përfaqësuesit Special të PACE-së Dick Marty mbi “trasplantimin e zi” në Kosovë.