Korporata “General Electric”do të hapë Qendrën e vet kërkimore në Skolkovo. Marrëveshja për këtë u nënshkrua sot në Moskë.

050 bashkëpunëtorë shkencorë të Qendrës së “General Electric” do të angazhohen me kërkimet shkencore kryesisht në lëmin e efikasitetit të energjisë, fushën e shëndetësisë dhe teknologjive të informacionit. Përfaqësuesit e kësaj Korporate shprehën besimin se Qendra në fjalë do ti shërbejë shfrytëzimit të potencialit shkencor rus në biznes-projekte konkrete.