MPJ e Rusisë hapi faqen e vet zyrtare në Twitter. Në të do të vendoset informacioni që ka të bëjë me politikën e jashtme të vendit, qasjet e saj përkatësisht ngjarjeve kryesore ndërkombëtare dhe aktivitetet e ardhshme me pjesëmarrjen e udhëheqjes së ministrisë.

Burimi i ri do të jetë shumë i dobishëm për rusët që ndodhen jashtë shtetit: subscribers (të abonuarit) mund të marrin informacionin e duhur nëpërmjet telefonit celular në rast njoftimi mbi situata emergjente në vendin ku ndodhen ata.

0Adresa e regjistrimeve: MID_RF dhe MFA_Russia - në gjuhët ruse dhe angleze respektivisht.