0Autoritetet ruse nuk kanë ndërmend në vitet e afërta të privatizojnë ndonjë pjesë të “Gazprom-it”. Për këtë njoftoi Ndihmësi i Presidentit të Federatës Ruse Arkadi Dvorkoviç. Ai vuri në dukje se pjesa e madhe përbërëse infrastrukturore në veprimtarinë e “Gazprom-it” lejon përfshirjen e monopolit të gazit ndër ato kompani, pivatizimi i të cilave është krejtësisht i paarsyeshëm. Ato dhe kështu punojnë në kushtet e konkurrencës së lartë,  e cila ofron stimuj për rritje dhe përsosje të mëtejshme, shtoi Arkadi Dvorkoviç.