0Sektori bankar i Rusisë u rikthye tek zhvillimi i qëndrueshëm. Për këtë flitet në raportin e Agjencisë Ndërkombëtare të Ratings “Fitch Ratings”. Sipas vlerësimeve të specialistëve të saj, kjo ndodhi në sfondin e rivendosjes së çmimeve të naftës dhe rifillimit të rritjes ekonomike. Në raportin e Fitch vihet në dukje, se shumica e bankave ruse kanë parashikim “të qëndrueshëm” të rejtingëve.