Zëri i Rusisë Në Abkhazi ka filluar fushata për zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme të Kryetarit të republikës pas vdekjes më 29 maj të Presidentit Sergei Bagapsh. Në vitin 2008 ai arriti njohjen zyrtare të Abkhazisë si shtet të pavarur dhe sovran.

0Deri në zgjedhjet presidenciale, të cilat parlamenti i përcaktoi për datën 26 gusht, funksionet e Kryetarit të Republikës është ngarkuar ti plotësojë Nën-presidenti Aleksandër Ankvab. Midis kandidatëve të tjerë janë: Kryeministri Sergei Shamba dhe Kryetari i Partisë opozitare “Forumi i Unitetit Popullor të Abkhazisë” si dhe ish-Kryeministri dhe Zëvendës-presidenti Raul Hadxhimba.