Zëri i Rusisë Rusia renditet ndër 7 shtetet që pranuan propozimin për zhvillimin në elektrostacionet e veta atomike të stres-testeve të BE, njoftoi në Bruksel Zëdhënësja e Komisionit Evropian Marlene Holzner. Përveç Rusisë, marrëveshjen për pranimin e rregullave të BE në lidhje me testimin e centaleve bërthamore e nënshkruan Armenia, Bjellorusia, Turqia, Ukraina, Kroacia dhe Zvicra.

0Stres-testet do të realizohen në tre etapa: paraqitja e raportit nga operatori i centralit bërthamor, verifikimi i raportit nga rregullatori kombëtar dhe ekspertiza ndërkombëtare përkatësisht pajtimit me kushtet e sigurisë.