Zëri i Rusisë Papunësia zyrtare në Rusi për dy javët e fundit është ulur me 2,5 %, që përbëri 1,5 milionë veta. Sipas informacionit të Ministrisë të shënetësisë dhe zhvillimit social, për gjysmën e dytë të majit numri i shtetasve të papunë u reduktua në 76 rajone të Rusisë. Ulje maksimale është vërejtur në Republikën Tiva, Republikën Çuvashsk, qarkun autonom Jamalo-Neneck, Sahalinsk dhe Astrahansk.